FANDOM


Moderniseringspartiet (forkortet MP) var et politisk parti på DonaldForum. Partiet hadde på det meste 8 medlemmer og ble ledet av partileder B sammen med nestlederne Galaniitoluodda og Lvl1Up.

Partiet het opprinnelig Det Borgerlige Samlingsparti men navnet ble endret til Moderniseringspartiet den 5. april 2015.

Medlemmer Rediger

Disse medlemmene har vært medlemmer i Moderniseringspartiet:

Andetingsvalg Rediger

Partiet deltok i de to første andetingsvalgene på DonaldForum.

Valg Stemmer Prosent av stemmer Mandater
Februar 2015 11 av 29 stemmer 37,9 % 4 av 11 mandater
Juni 2015 10 av 25 stemmer 40,0 % (+ 2,1 %) 5 av 11 mandater (+ 1)

Andetingsvalget februar 2015 Rediger

Moderniseringspartiet stilte til valg i blokk med Renoveringspartiet. Partiet ble det største enkeltpartiet med 4 mandater, og dannet Bennys første regjering sammen med blokkpartiet siden blokken fikk flest stemmer sammenlagt.

Andetingsvalget juni 2015 Rediger

Moderniseringspartiet stilte alene, og fikk beholde tittelen som DonaldForums største parti, med 5 mandater (en økning på 1 mandat) og en oppslutning på 40 %. Etter valget inngikk partiet et samarbeid med Renoveringspartiet for å få løsning på det problematiske resultatet, med 5 mandater på Moderniseringspartiet og 5 mandater på AL-DU-blokken til sammen. Dermed dannet partiet alene mindretallsregjeringen Bennys andre regjering.