FANDOM


Lek og moro er en forumseksjon i forumetDonaldForum. Det er seksjonen for forumleker og ble opprettet da forumet ble grunnlagt i 2013. Lekerommet har 93 tråder og 8 528 poster (18.11.2015).

Rommet har også en underseksjon ved navn Dofoby som brukes til Dofoby-leken, det er også en Rollespill forumseksjon, det er også en Andebykrigen underforum.


Forumseksjoner på DonaldForum