FANDOM


Bedrifter og politikk ble fort en viktig del av DonaldForum, flere og flere blir med på politikken, mens bedrifter kommer å går.

Bedrifter Rediger

Andebykroner som lot medlemmene på dofo handle med hverandre gjorde at berofter ble dannet, eksempel på en av bedriftene er Lorder og Baroner. Bedrifter er en morsom måte og skaffe seg ak på. Det er også flere type bedrifter, noen lager profilbilder logoer, mens andre lager design. En av ulempene ved pengene på siden er at ak har lav verdi.

Politikk Rediger

Politikk, ble fort en viktig del av donaldforum. Andetinget lot folket bestemme hva administrasjonen burde. På andetinget var andetingspresidenten ordstyrer. For at et parti skulle få representanter på andetinget måtte folket stemme på dem, så i valgstiden så blir det kamp om velgerne. Det var også et mål og danne Regjering. Hvem som helst kan lage Partier på siden. Men som politiker så er det regler du må forholde deg til, som kalles grunnloven. Du kan ikke stemme om du ikke følger valgloven, eller oppfyller kravene. Det er også andetingspresideent valg, hvor man kan stille uavhengig av parti.