FANDOM


Andetingsvalget januar 2017 var et parlamentsvalg på DonaldForum som ble avholdt fra 23. til 27. januar 2017 for å velge representanter til Andetinget for perioden januar 2017–august 2017. Valget ble avholdt fra mandag 23. januar kl. 00.00.00 til fredag 27. januar kl. 23.59.59 av Valgetaten.


Resultat Rediger

Parti Stemmer Mandater
# % ± pp # ±
Løs(ning)

6

28,6

+28,6 Økning

3

+3 Økning

Fancy Parti

5

23,8

+23,8 Økning

3

+3 Økning

Andebys Liberale

4

19,0

+19,0 Økning

2

+2 Økning

De Rekvakksjonære

4

19,0

+19,0 Økning

2

+2 Økning

MAX

2

9,5

-10,5 Nedgang

1

-1 Nedgang

Totalt antall stemmer fordelt på lister

21

100,0

0,0 Stabil

11

Stabil

Blanke stemmer

0

0,0

Forkasta stemmer

0

0,0

Antall frammøtte

21