FANDOM


Andetingsvalget august 2017 var et parlamentsvalg på DonaldForum som ble avholdt fra 8. til 12. august 2017 for å velge representanter til Andetinget for perioden august 2017–februar 2018. Valget ble avholdt fra tirsdag 8. august kl. 00.00.00 til lørdag 12. august kl. 23.59.59 av Valgetaten ved Galaniitoluodda.


Resultat Rediger

Parti Stemmer Mandater
# % ± pp # ±
An(d)caps Dofo

3

75,0

+75,0 Økning

8

+8 Økning

MAX

1

25,0

+16,5 Økning

3

+2 Økning

Totalt antall stemmer fordelt på lister

4

100,0

0,0 Stabil

11

Stabil

Blanke stemmer

1

20,0

Forkasta stemmer

0

0,0

Antall frammøtte

4